Българските и европейските производители на свинско месо са в изключително трудна пазарна ситуация, констатират от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Ситуацията в останалите месни производства от началото на 2021 г. също е разгледана в последния бюлетин на Центъра.

Животновъди, не изпускайте срока за пасища под наем без търг

Затрудненията при свинското месо са свързани с ограничаването на АЧС, засилените изисквания по отношение на производството в кланиците, във връзка с COVID-19, и повишените разходи за фуражи, отчитат анализаторите.

Очакванията са през първото тримесечие на 2021 г. цените да останат под натиск, поради все още повишеното предлагане от Германия, но перспективите за ръст са големи. 

“Пилешкото месо е основен заместител на свинското и поради тази причина промените на цените на свинското месо оказват влияние върху цените на пилешкото. През януари 2021 г. средната цена на пилешкото месо отбелязва спад с 6% спрямо предходния месец и с 13% сравнено с година по-рано, припомнят от CAPA и прогнозират:

Ситуацията на европейския пазар показва възходяща ценова динамика от началото на февруари, което ще тласка българските цени нагоре. 

Силното търсене на пилешко месо се очаква да продължи през 2021 г. и 2022 г. При говеждото и телешкото различията в предлаганото месо на пазара провокират сериозни колебания в ценовите равнища. Очакванията са през следващите два месеца цените да се движат около нивото от 2020 г.

“На проведен в края на февруари Икономически съвет към обсерваторията на пазара на месо към ЕК е отчетена известна стабилизация на пазара на говеждо и телешко месо, обусловена от растежа на продажбите на дребно. Реализираният износ през 2020 г. е на нивата от предходната година, докато вноса намалява значително. От началото на февруари цените се покачват”, се казва още в бюлетина на CAPA.

На световните пазари цените на месото също отбелязват слабо повишение през януари 2021 г., като стойността на глобалния индекс, проследяван от ФАО, се е покачил с 1% над равнището от декември 2020 г. Според експерти увеличението се дължи основно на ценовия растеж при овчето и агнешкото месо (+2,5% на месечна база), следвано от пилешкото месо (+2,4%). Въпреки покачването стойността на индекса е със 7% под нивото от същия месец на 2020 г.