Започна приемът на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2020/2021 г.

Кампания 2020: Нека кандидатстването започне сега!

В срок от 1 март 2020 г. до 10 март 2020 г. всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), могат да подадат заявление за участие.

Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5 стопански години.

За животновъдите: По-високи ставки и по-малко мляко за доказване

Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2020/2021 г. ще стане ясно на 1 юни 2020 г.

В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Тръгва кампания: Познавате ли промените във ветеринарния закон?

Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери по категория и площ ще бъдат публикувани на интернет страниците на различните общини, секция - обяви, търгове, конкурси.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Тенденция: По-малко свине, но повече биволи във Врачанско

Бонус паша! Как в Германия поддържат овцевъдите и козевъдите

Кравеферма без роботи няма бъдеще