Последни данни на Департамента по околната среда, храните и селското стопанство на Великобритания (Defra) показват, че производството на органична селскостопанска продукция през 2017 г. се е увеличило с почти 2% в сравнение с предишната година.
 
 
Органичното земеделие в страната вече обхваща 517 000 хектара, а броя на биофермерите достига 6 600. В сектора преобладават животновъдните стопанства, а 64% от британските органични земи всъщност представляват пасища, съобщи farminguk.com.
.
Според статистиката, броят на овцете, отглеждани органично, се е увеличил за година с 5.5% до 887 000 глави, а стадото от органични свине почти се е удвоило с 31 000 до близо 59 000 животни.
 
В растениевъдството 7% от органичните площи във Великобритания се използват за отглеждане на житни култури. Органичното зърнопроизводство в страната обхваща 37 400 хектара.
 
 
Сертифициращият орган OF & G обяснява ръста с това, че фермерите се ориентират от потребителското търсене и реагират на интересите на пазара. Те виждат потенциала на органичното земеделие и са готови да внедряват съответните практики.
 
„Нашите оценки са, че така ще бъдат спестени около 300 000 кг синтетични пестициди и 40 000 тона изкуствен азот, които няма да  бъдат вложени в земеделските земи на Великобритания, казва Роджер Кер, изпълнителен директор на OF & G. Той допълва, че намаляването на тези потребности е важно на фона на неизвестностите, свързани с Brexit.
 
По думите му, все повече купувачи търсят органични продукти. Затова може да се направи изводът, че в близките години секторът ще се развива активно.