Над 2 млн. лв. са приходите в община Добричка, област Добрич, от управлението и разпореждането с общинска собственост през 2018 г. Най-голям дял имат наемите на земеделски земи, дворни места и терени, съобщи кметската управа. 
 
 
Над 257 хил. лв. са постъпили в общинския бюджет от наемане на орехови и други трайни насаждения, пасища и мери, полски пътища. Сред приходите са и такива от сключени дългосрочни договори за отдаване под наем на парцели през последните 4 години, съобщи БТА.
 
От общинската управа уточниха, че през 2019 г. ще се отдават пряко под наем общински мери, пасища и ливади на цена между 9,05 лв. и 10,71 лв. на декар. При провеждане на търг тези цени ще бъдат начални.
 
Земя ще се предоставя на животновъди без данъчни задължения. Те ще трябва да почистват мерите и пасищата от битови, строителни, промишлени и други отпадъци. Стопаните нямат право да ги разорават и ограждат, както и да издигат в тях временни постройки.
 
На сайта на община Добричка вече е публикувана заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти. Той е насрочен за 18 февруари, от 9:30 ч., в зала 108 на административната сграда.
 
Крайният срок за предаване на тръжната документация е до 17 ч. на 14 февруари. Срокът на ползване е пет стопански години, считано от 1 октомври 2018 г.
 
Най-голяма е площта, която се отдава в село Паскалево, следвано от селата Ведрина, Стожер и Бдинци. Кандидатите могат да направят оглед на имотите всеки работен ден заедно с кметовете или кметските наместници на населените места.