Очаква се днес да бъдат обявени първите резултати от започналата в понеделник работна мисия на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ в Агенция САПАРД. Евроинспекторите работят активно с контролните звена в агенцията и с работната група за нарушенията по САПАРД, която беше създадена към Главна прокуратура в края на август 2008 г., информира изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Константин Паликарски, цитиран от Дневник.bg.

"Предстоящата мисия не предвижда проверка на конкретни проекти. Целта е да обсъдим досегашните резултати и да набележим бъдещата си работа", обясни Паликарски.

Досега агенцията по САПАРД е дала на прокуратурата около 120 проекта, като по 90 от тях са заведени преписки. Голяма част от сигналите не могат да бъдат доказани поради давност, затова на този етап не можем да прогнозираме каква част от проектите ще стигнат до съд, обясни още Паликарски.