Българска асоциация “Биопродукти” (БАБ) коментира публично решението на земеделското министерство да насочи 40 млн. евро към родните биопроизводители, като размрази мярка 11 Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По мярка 11: Затревени площи да се заявяват само с биологични животни

 

Както Агри.БГ пръв писа най-голямото предизвикателство в сектор “Биопроизводство”, както и най-актуалното събитие, което се случи в края на 2019 година, беше одитът на Брюксел, който се извърши в периода от 19 до 29 ноември. Именно заключенията на експертите бяха тези, които дадоха “зелена светлина” на страната ни да прехвърли допълнителната сума към бюджета на мярката.


Мярка 11 беше блокирана в продължение на три години. 


“Това е изключително важно послание за всички реални биофермери и глътка въздух за тези биопроизводители, които през последните години не получаваха никакво подпомагане. Заради това те бяха поставени в изключително неравностойно положение спрямо колегите им, успели да кандидатстват по мярка 11 в първите две години и получаващи подпомагане”, коментират от БАБ.


Заедно с това БАБ изрази и своето задоволство от постигнатото решение за ограничения при кандидатстването по мярката. По думите им новите ограничения от една страна трябва да гарантират, че средствата ще достигнат до максимален брой биопроизводители. А от друга, че няма да има изцяло ощетени браншове. 


“Това беше наистина трудно решение, постигнато в условията на засилен диалог, излагане на аргументи и взаимни компромиси от страна и на представителите на бранша, и от администрацията”, добавят от асоциацията и заключиха:


“Вярваме, че за българското биоземеделие предстоят по-добри дни и се надяваме българските потребители да имат все по-голям достъп до чисти, здравословни и достъпни родни биопродукти”.