Край петричкото село Кромидово официално беше открита първата биовинарна в България. „Затваряйки цикъла на производство на биологични вина, ние успешно реализираме проекта си за природосъобразно лозаро-винарство в България“, заяви в интервю за Фермер.БГ Благой Русев, управител на „Биоагрофудс 2000“. Проектът на лозаро-винаря започва през 2000 г. със създаването на лозови насаждения на около 200 дка, отговарящи на всички изисквания на българското и европейското законодателство за биологично производство.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 

Г-н Русев, на каква площ са биолозята и предвиждате ли нови насаждения?
Биолозята са разположени на обща площ от над 250 декара. Обособени са в 22 самостоятелни минимасива в землищата на селата Кромидово, Капатово, Марикостиново и Хърсово, всеки от които със специфични характеристики на почвата, влажността, въздуха, вятъра и другите елементи на тероара. Към края на 2013 г. лозовите насаждения са на площ от 198 дка и без изключение са със статут на пълно плододаване. През април 2014 г. са засадени нови 52 декара. „Работим основно с местни сортове - „Мелник 55“ и „Ранна Мелнишка лоза“. Сега засадихме от белите сортове „Сандански мискет“, „Рубин“ и на малка площ от около 3-5 дка - „Асиртико“. Технолозите смятат, че „Асиртико“ добре ще се купажира със „Сандански мискет“. В съответствие с нуждите и производствените перспективи през следващите 2-5 години предвиждаме засаждане на още 50-70 дка с перспектива за приключване на лозята със собствено грозде при достигане на около 300-320 дка.

 

Какво е състоянието на биолозята в контекста на лошите климатични условия тази година?
До тази година нямахме проблеми с биологичното отглеждане на лозята, защото районът е с по-сух въздух, без интензивни валежи, което е благоприятно за нас, тъй като не се налагаше да пръскаме повече от два пъти в годината. Тази година, обаче, е доста тежка – лозарите се оплакват, че констатират заболявания по лозите. Климатичните условия до момента не ни позволяват да твърдим, че ще имаме добра лозарска година. Проблеми ще има, но се надяваме да не са наистина сериозни. Полагаме усилия, взели сме всички мерки за справяне с възникналите болести. При нас като биологични производители има и специфика на третирането, която спазваме – не използваме препарати, популярни в конвенционалното лозарство, а разчитаме основно на традиционни стари методи за извеждане на борбата с болести и неприятели.

 

Каква е инвестицията ви във винарната и с какъв капацитет е тя?
Биовинарната е разположена на площ от близо 1 300 кв.м и е изградена по мярка 123 от ПРСР 2007-2013 г. Около 3.5 млн. лв. е стойността на проекта. Всъщност, още от първия ден, в който решихме, че ще работим по проект за лозарство и винопроизводство, започнахме с ясното съзнание, че това ще е биологично производство. Обърнахме се към сертифицираща фирма, проведохме обучение на местните лозари и през 2006 г. засадихме първите лозя и подписахме договор и започнахме производство на биологично грозде. Био вино произвеждаме след излизането на европейския регламент през 2012 г. Производството на вино от биогрозде започнахме през 2009 г. като поради липсата на собствена материална база и производствени мощности производството досега е осъществявано на ишлеме. Новоизградената биовинарната е с капацитет от 130 000 бутилки. В момента произвеждаме годишно 60-65 000 бутилки. Предвиждаме да произвеждаме около 80 000 бутилки годишно, съобразно климатичните условия на конкретната година. Имаме възможност да стигнем до пълния капацитет на избата, но това ще става постепенно.

 

Има ли интерес към българското вино и на какви пазари разчитате?
Има интерес към българското вино, но има още какво да се направи. Трябва много да се инвестира в лозарството и винопроизводството и всички работим в тази посока. Смятам, че постепенно българските вина ще се наложат на европейските пазари. От около 3 години имаме неголеми количества износ на вина с марка „Орбелус“ в Канада, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия, Франция, Япония. Що се отнася до българския пазар, той е достатъчно активен, но не е толкова голям, още повече, че в страната има и голямо производство. Очакванията ни са половината от производството ни на биологично вино да е именно за вътрешния пазар.

 

Има ли бъдеще биологичното производство?
Иска ми се биологичното земеделие в България да има бляскаво бъдеще. Започнали сме дейността си преди години с тази надежда. Държим колкото е възможно биологичното производство в България да се разширява. Имаме отлични природо-климатични условия за развитие именно на биоземеделие.

 

Интервю на Ваня КЮРЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!