На интернет страницата на Народното събрание е публикуван проект на Закона за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция. Целта на Закона е да се идентифицират и регламентират този тип организации и да се стимулира сдружаването на земеделски производители. 
 
В проектозакона е записано, че организациите ще се формират по браншове, като са определени 21 бранша – Бубарство, Винено грозде, Говедовъдство, Гъбопроизводство, Зайцевъдство и друго дребни животни, Зеленчукопроизводство, Зърнени култури, Картофопроизводство, Лечебни и етерично-маслени култури, Мед и пчелни продукти, Овощарство, Овцевъдство и козевъдство, Оранжерийно производство, Производство на биологични продукти, Птицевъдство, Свиневъдство, Семепроизводство и посадъчен материал, Технически култури, Тютюнопроизводство, Цветарство, Ягодоплодни и черупкови. 
 
В тях могат да членуват регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, както и признати организации и групи на производители. 
 
От проектозакона става ясно, че преработвателите на земделска продукция могат да се сдружават в следните браншове: Мелничарство, Преработка на биологични продукти, Преработка на месо и месни продукти, Преработка на мляко и млечни продукти, Преработка на пчелни продукти, Преработка на плодове, зеленчуци и ягодоплодни, Производство на комбинирани фуражи, Производство на растителни масла, Хлебопроизводство и сладкарство. 
 
Браншовите организации на производителите и на преработвателите имат задължение ежегодно в срок до 30 юни да представят на министъра на земеделието информация за дейността си през предходната година.