Народното събрание прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет. Според новоприетия Закон Държавен фонд Земеделие получава 70 млн. лв. 60 млн. лв от средствата ще се използват за изплащане на 70% от националните доплащания за глава животно на животновъдите. Веднага след обнародването на Закона в Държавен вестник, средствата ще започнат да се изплащат – съответно по 140 лв. за говедо, 245 лв. за бивол и 28 лв. за овце и кози ще получат животновъдите като национални доплащания през декември, съобщи министър Десислава Танева. 
 
Останалите 10 млн. лв по бюджета на ДФЗ за заложени за държавни помощи за болестта „син език” и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци.  
 
С актуализацията на бюджета днес, се отпускат и 16,4 млн. лв за Министерството на земеделието и храните. Средствата ще се използват за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на Българската агенция по безопасност на храните – 5,4 млн. лв., Селскостопанската академия – 5 млн. лв., Изпълнителна агенция по горите – 4 млн. лв. и Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лева. 
 
Пред Фермер.БГ министър Десислава Танева заяви, че с актуализацията МЗХ ще може да направи авансовото плащане за ваксината срещу „син език“. Тук са заложени и средства за разплащане на Българската агенция по безопсаност на храните с екарисажите във Варна и Шумен, които не са получавали плащания от държавата цяла година.  
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!