Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив. Събитието се организира от Фондация „Информация и природозащита” (ФИП) със съдействието и домакинството на Аграрен Университет- гр. Пловдив и е част от дейностите по проект „Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в България” съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на проекта е разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни растения и устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и икономиката на страната ни.
 
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще вземе участие в Панаира с Приемна за земеделски производители. Всеки ще може да получи информация и материали по следните теми:
 
1. Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал,  добри примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района и страната;
2. Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират ЛР и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
3. Изисквания на международния пазар и добри практики в Европа;
4. Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правилно събиране и първична преработка за получаване на качествени билки, на добра цена;
5. Желаещите могат да направят предварителни заявки за срещи, консултации и информация, както в рамките на работното време на приемните, така и извън него.
6. Предвидени са презентации и дискусии по ключови теми, свързани с опазване, култивиране и преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов: "200 билки - 2 милиона работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите находища се опазват добре.
 
Панаирът ще включва: представяне на фолклорни традиции свързани с билките, премиера на „Лековитото злато на България” - документален филм, за устойчивото ползване на лечебните растения; дискусии тип „кръгла маса”, с участието на представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на лечебните растения в България страни.
 
Представители на НССЗ ще участват в Приемната за земеделски производители (зала „Ручейно омайниче“ от 14.00 до 18.00 ч.) и с презентация на тема „Култивиране на лечебни растения и преработка на билки- възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 г.“ (зала „Липов цвят“ от 14.00 до 16.00 ч.). На 7 ноември (събота) от 10.00 ч.в зала „Липов цвят“ ще се проведе кръгла маса за дискусии и планиране на съвместни инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на лечебните растения.
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!