Министерският съвет одобри днес поредна промяна в Наредбата за условията и реда за прилагане на субсидираните схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 
 
„Директорите на училищата и детските градини ще избират сами доставчиците по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, съобщи правителствената пресслужба.
 
Оттам допълниха, че с промените в наредбата се опростява изборът на заявител, отпада служебният избор и предоставят се по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици. 
 
Оценката на експертите е, че се предвижда ясна и публична процедура за провеждането на процедурите за избор на заявители от учебните заведения. На интернет страниците им ще се публикува обявлението за набирането на предложения за доставка на продуктите по съответна схема, изискваните документи, редът за провеждането на избора и обявяването му.
 
Целта на училищните схеми е да се подобрят хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания.