Едно отдавнашно искане на дребните животновъди скоро ще бъде изпълнено - предстои да отпаднат териториалните ограничения за продажба на продукти от овче, козе и биволско мляко.
 
 
Това стана ясно от проект на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за промени в Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. 
 
Млечните продукти от овче, козе и биволско мляко ще могат да се доставят от фермерските обекти за търговия на дребно до други такива обекти или до мобилни хладилни витрини на територията на цялата страна. 
 
С това изменение „се цели да се стимулира производството на сурово овче и козе мляко от малки и средни производители с оглед спецификата на производство на тези продукти в определени региони в страната. Ще бъде стимулирано и потреблението на традиционни местни храни и продукти“, отбелязва зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов в мотивите към проекта.
 
Проектът предвижда също повишаване на таваните за директна доставка на малки количества сурово овче или козе мляко, свързани с броя на животните във ферма.
 
Предлага се ново определение, според което директна доставка на малки количества сурово овче или козе, или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:
 
1. 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко до 200 броя животни в период на лактация или биволско мляко до 50 броя животни в период на лактация;
 
2. 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко от 200 до 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко от 50 до 100 броя животни в период на лактация;
 
3. 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко над 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко над 100 броя животни в период на лактация.
 
Предвижда се и възможност обектите за търговия на дребно да бъдат разположени в същата или в една съседна административна област по регистрация на животновъдния обект.
 
Проектът за промени в Наредба № 26 е публикуван на сайта на МЗХГ за обществено обсъждане. Срокът за внасяне на коментари по него ще изтече на 30 ноември тази година.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!