Разрешителният режим за производството на посевен и посадъчен материал ще отпадне окончателно с промяна в Наредба № 13 от 2004 г.
 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проекта за изменение, което се налага заради промените в Закона за посевния и посадъчния материал от 23 февруари тази година. Новите текстове в закона премахнаха разрешителния режим, като административна тежест за производителите, но той остана в наредбата, която е нормативен акт от по-ниска степен.
 
Регистрационният режим за търговци на посевен и посадъчен материал остава в сила, но са предвидени промени за защита на личните им данни в публичния регистър, който се поддържа от  Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към МЗХГ.
 
Лицата ще получават регистрация за търговци в срок от 14 дни след подаване на заявление, ако няма проблеми с документите им. Хартиено удостоверение за регистрацията ще се издава, само ако кандидатът изрично е заявил това, предвижда проектът за промени в Наредбата.
 
„В процеса на дългогодишно прилагане на Наредба № 13 от 2004 г. се установи необходимостта от изменение на някои от нейните текстове с оглед намаляване на административната тежест към бизнеса, премахване на някои излишни и усложнени процедури, както и внасяне на други технически корекции“, отбелязва зам.-министър Вергиния Кръстева в мотивите за промените.
 
Проектът не предвижда изразходването на средства от бюджета на МЗХГ, нито е свързан с налагането на допълнителна финансова тежест за лицата, които работят в сектора. Министерството очаква становища по проекта за промени в Наредбата в срок до 26 август.