Световният пазар на пуешко месо нарасна до 6.2 млн. тона, като достигна в стойностно изражение 13.5 млрд. долара по цени на едро.
Това показват последните данни на IndexBox за 2016 г., цитирани от farmer.pl.
 
 
Очаква се до 2025 г. световното потребление на пуешко месо да се увеличи с 8%, като достигне 6.7 млн. тона. Пуешкото месо е продукт, който се радва на стабилно търсене в Северна Америка, Европа и Латинска Америка, но нивото на потребление на човек от населението варира в различните страни.
 
Консумацията на пуешко месо до голяма степен се определя от нивото на дохода и от сезонността, във връзка с традициите, свързани с официални празници и Коледа. Като правило, страните с висок жизнен стандарт консумират повече пуешко месо на човек от населението. 
 
Повишаването на жизнения стандарт и бързите темпове на урбанизация, нарастващата популярност на западните диети в Азия и обръщането на повече внимание върху намаляването на приема на животински мазнини води до значително увеличение на производството и потреблението на пуешко месо в света през последните години.
 
 
Прогнозите са, че подобряването на доставките на месо чрез развитието на производствените мощности, както и поддържането на строги стандарти в птицевъдството, следва да предоставят възможности за посрещане на търсенето на пазара.
 
САЩ доминират в световното потребление на пуешко месо с обем от  2.519 млн. тона, или 41% дял от световното потребление. От значение за глобалния пазар са и страни, като Бразилия (8,1%), Германия (8,0%), Франция (5,5%), Италия (4,4%), Русия (3,7%), Испания (3%) , Мексико (2,8%), Великобритания (2,7%), Канада (2,3%), Израел (1,5%), Чили (1,4%), Тунис (1,2%). Останалите държави, взети заедно, имат почти 15% дял от световното потребление.
 
Най-високият годишен темп на нарастване на потреблението на пуешко месо през 2007-2016 г. е регистриран в Испания – 19.2% годишно, в Русия – 8.5%, и Бразилия – 5.4% годишно. Сред водещите страни-потребителки са Израел  с консумация на пуешко месо 11.5 кг на човек от населението през 2016 г. и САЩ - 7.8 кг/годишно.