Липсата на селекция, липсата на преработвателни предприятия за вълна, за кожи, липсата на стратегическо планиране са сред основните проблеми на овцевъдството в страната. На кръгла маса за овцевъдството с участието на проф. Иван Станков, Бисер Чилингиров от Националната овцевъдна асоциация обобщи проблемите пред сектора.
 
Липсва селекцията в овцевъдството. В Румъния, например, държавата отпуска средства за кочопроизводство, за семенен материал, а в България няма кочопроизводство. „Има много селекционни центрове, в които може да се направят кочопроизводни стопанства, включително и с вкарване на замразена сперма от водещи държави,“ посочи Чилингиров. По думите му „много се направи в това отношение за автохтонните породи, но не се направи почти нищо за млечното направление“. Овцевъдите в момента не виждат рентабилност в отглеждането на млечни овце.
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА: 


 
Според Чилингиров много от институтите към ССА трябва да разработват примерни планове за рентабилността в животновъдството. Нещо, което в момента липсва са примерни анализи – колко рентабилно ще е утре да отглеждаме 125 овце, например или 500 овце.
 
Няма преработвателни предприятия за вълна, за кожи – овцевъдите са принудени да продават на ниски цени. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!