Овцевъдите не са очаровани от предложените промени в схемите за обвързаната подкрепа. В новия проект на Наредба №3 животните, които бъдат заявени за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки няма да бъдат допуснати за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози майки под селекция. До петък, 23 декември браншът ще представи своите становища във връзка с предложените от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) промени. Това каза Симеон Караколев, съпредседател на Национална овцевъдна асоциация (НОА) и председател на Асоциация на млечните овце за Фермер.БГ.
 
 
„Категорично съм против да отпадне комбинирането на преходната национална помощ и на обвързаната подкрепа, тъй като едното плащане е 100 процента държавно, докато другото 100 процента европейско“, коментира Караколев.
 
Според него другото заложено от МЗХ условие за предоставяне на удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство, е неуместно. 
 
 
„Защо някой потомствен животновъд трябва да бъде задължаван да изкара курс от регистриран център за професионално обучение (ЦПО)? Според мен, ако от МЗХ искат представяне на удостоверение за компетентност, то то трябва да бъде предоставено от браншовите организации, тъй като те познават най-добре животновъдите. Нека да се даде възможност на бранша да регистрира ЦПО“, обясни съпредседателят на НОА.
 
 
[news]
По думите му приложението и самото заглавие на схемата е за производство, а не за продажба. Налагайки обаче всички изисквания животновъдите биват стимулирани да се ориентират към сивия сектор. 
 
„Ако по схемата ще се изисква доказване на продукцията, нека да бъдат премахнати ограниченията в Наредба №26 – нека животновъдът има избор. Същото се отнася и за обвързването на системата с реализация – трябва да се направят реални облекчения. Ако аз съм издоил 100 литра мляко, нека да трябва да докажа 50% или 30%, или пък въобще да не трябва да доказвам реализация; а ако схемата ще се изменя по този начин, ако бъде обвързана с реализацията, нека да има субсидия за литър продадено мляко. Нашите предложения са много и ще изпратим официална позиция до МЗХ“, заключи Симеон Караколев.
 
Предложените в проекта промени ще се прилагат от кампания 2017. Браншовите организации имат време до края на седмицата, 23 декември, да изпратят своите становища до МЗХ. На следващ етап проектът на наредба ще бъде качен за обществено съгласуване на Портала за обществени консултации, когато също ще може да се излагат предложения и бележки.