Овцевъдите, които кандидатстват по схемата за обвързано подпомагане на животни под селекционен контрол имат право да кандидатстват и по преходната национална помощ за овце майки и кози майки. Това каза на семинар, организиран от Асоциацията на млечните овце в Пампорово, Симеон Кузманов от Дирекция Директни плащания в Земеделското министерство, предаде репортер на Фермер.БГ. 
 
По думите на експерта „основната грешка, която се допусна през тазгодишната кампания при стопанствата над 50 животни, които са по схемата под селекционен контрол, и за които е възможна комбинация национална схема и обвързано подпомагане за селекционен контрол, не се възползваха и от двете схеми – т.е едната от двете схеми не е отбелязана в заявлението им“. 
 
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Информационната система на БАБХ. Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Животните трябва да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31 декември 2009 г. да са идентифицирани с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ; да са вписани в регистъра на стопанството. 
 
 
Схемата за животни под селекционен контрол подпомага стопанства над 50 животни. Всяко едно животно трябва да е заявено, за да получи подпомагане; второ – трябва да е налично в информационната система на БАБХ и трябва да е идентифицирано с ушни марки. В случай, че е родено след 1 януари 2010 г. едната марка трябва да е електронна. Животното трябва да е вписано в регистъра на животновъдния обект, да се води в регистрите по чл. 18 и да е вписано в родословна книга. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!