След като Националната биоасоциация (НБА) силно разкритикува проекта на Наредба по мярка 10 “Агроекология и климат” и предложи той да бъде изцяло преразгледан, неправителствените организации в сектор “Овощарство” ни потърсиха, за да представим и тяхното мнение.

Преходният период за агроекология и био: Какви са идеите за мерките?

НБО сигнализира, че създадената нормативна възможност за прилагане на агроекологични ангажименти за по 1 година, ще доведе до източване на бюджета.

“Практиката до момента показва, че не може да се приложи никаква агроекологична дейност, която би довела до полза както за обществото, така и за природата, която да се прилага 1 година. Агроекологичните дейности са продължителен процес, който дава своите плодове, чрез наслояването на прилаганата дейност във времето”, пише в свое становище асоциацията. По техни думи, в доклада на зам.-министър Лозана Василева е прието драстично повишение на подпомагане за площите, представляващи постоянно затревени площи, с близо 300%. 

Това доведе до реакции от келегите им от сектора. 

“Неправителствените организации на овощарите не сме съгласни с изказването на НБО, че бенефициентите по мярка 10 източват бюджета на мярката. По сега действащия програмен период вече 3 години няма прием по мярка 10, направление “Ерозия на почвата”.  Всичките новосъздадени градини в този период се подготвят за по-високите изисквания на ЕС, свързани с екомерки. С оглед преговорите на бранша за стратегическия план и амбициите на страните-членки да се намалят въглеродните емисии с безоранните технологии, подобно изказване на биологичната асоциация за нас е не логично”, коментира пред Агри.БГ Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския овощарски съюз.

По думите й критериите по мярката са обсъждани два пъти с бранша, а след това проектонаредбата беше публикувана за обществено обсъждане, което приключи на 1 март.

“Не разбирам как изведнъж НБА решиха, че ние сме източвали бюджета. Производители със овощни градини, които искат да подменят насажденията и да си прекратят ангажимента, трябва да имат тази възможност. Нашите инвестиции са дългосрочни. Затревяването на междуредията е приоритетно за бранша и за страната ни в новият програмен период на ОСП. Освен това бюджетът по мярката е от преходния регламент и ние не виждаме възможност за източване”, обяснява Търпанова.

Според нея става дума за “правене на некоректен ПР”.

“Ние сме били достатъчно коректни, за да не се месим в решенията по мярката за биологично производство (мярка 11 - бел. ред.), тъй като не е наша работа да критикуваме и анализираме грешките на биологичните асоциации и биопроизводителите. Голяма част от нашите производители са и техни членове. Най-малкото не смятаме, че е коректно да се прави ПР за сметка на нашите браншове и то след толкова много дискусии и обсъждания. Искрено се надявам изказването им да не е подтикнато от предстоящата предизборна обстановка. Неприятно ми е да си мисля, че имаме политически ангажирани браншови организации, тъй като ще е жалко за техните членове”, заключи Димитричка Търпанова.