Съюз на Дунавските овощари организира на 16 януари общо събрание и специализирано изложение на тема „Овощарството - възможност, бизнес, развитие”. Това съобщиха за Фермер.БГ от съюза.
 
Мероприятието ще се проведе на 16 януари в гр. Русе от 9:00 часа, в Канев център – Русе. Целта на събитието е да бъдат представени специализирани фирми, обслужващи различни дейности от отрасъла.
 
На изложението „Овощарството - възможност, бизнес, развитие”  ще присъстват фирми от сферата на: Производство на посадъчен материал; Препарати за растителна защита; Технологично оборудване за овощарството – машини, съоръжения, капково напояване; Хранително-вкусова промишленост – преработване и консервиране; Услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване; Научна дейност и образование; Горива; Опаковки.