На 29 март 2018 г. в град Тутракан ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет (АУ) - Пловдив.
 
 
На семинара проф. д-р Валентин Личев, АУ - гр. Пловдив ще запознае гостите с възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България.
 
Експертите от службата за съвети в земеделието в Силистра ще разяснят различните възможности за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
Събитието ще се проведе в град Тутракан, обл. Силистра, читалище „Н. Вапцаров“, зала 2.