Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подписа заповед, която дава възможност за изплащане на държавна помощ de minimis на овощарите, чиито градини пострадаха от рязкото застудяване през февруари и март.
 
 
„Обявявам настъпило неблагоприятно климатично условие – измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г. в областите: Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен, за културите: праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми и череши“, пише в заповедта на министъра.
 
Документът е издаден въз основа на доклад на зам.-министър Цветан Димитров.
 
„Земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, съгласно условията на Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие“, уточнява заповедта.
 
Помощта ще се изплати по реда и в размера, определени от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).