Съюзът на дунавските овощари ще използва опита на българските хотелиери и ресторантьори през лято 2017 за внос на работна ръка от страни извън Европейския съюз. Експертите на организацията са си поставили за цел до началото на следващия активен сезон да предложат решения на фермерите.
 
 
„Проблемът с намирането на сезонни работници в нашия сектор е особено сериозен. Когато узреят, плодовете не могат да чакат, трябва да се оберат веднага. Формулата за внос на работна ръка е успешна в туризма, значи трябва да я направим работеща и при нас“, заяви офис координаторът на съюза Силвия Гордеева пред Фермер.БГ. 
 
Въпросът за улесняване на достъпа на работна сила от страни като Украйна и Молдова е обсъждан и на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство миналия месец. От  Министерството на земеделието , храните и горите са предоставили на бранша подробна информация как действа Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност, който е в сила от 2016 г. 
Режимът е различен при престой до 90 дни и за по-продължителни периоди, като срокът не може да надвишава 9 месеца в рамките на година. Това правило важи за всички сектори.
 
 
Главните условия за приемане на чуждестранни работници е да се сключи трудов договор с тях, да се представят доказателства за здравното им осигуряване, да се заплати пътуването и да се гарантира подходящо настаняване за времето на престоя. 
„Най-трудното за малките и средните стопанства е да осигурят дом. В един град това е много по-възможно, отколкото в село, но все пак има време до следващия ни активен сезон. От друга страна знаем,  че изоставени къщи така стоят, има неработещи детски градини и училища, съществува база“, коментира Гордеева. 
 
Сега експерти проучват контактите в Украйна и особеностите в диалога на място, за да се завърти колелото. 
Отзивите на хотелиерите за работната сила от бившите съветски републики са много добри. „Чуваме, че собствениците на хотели са доволни от наетите чужденци, работливи са. За много от нашите фермери липсата на трудова сила е една от причините, поради които спират да се развиват“, обясни Гордеева.
 
Сега е важно хората да знаят, че има начин да се справят с този проблем, налице е и волята на държавата за това. Някои фермери поначало предпочитат да не работят с чужденци, но е добре да имат достъпни варианти. 
 
Развитието на някои овощни стопанства през последните години създаде условия за удължаване на активния сезон от ранна пролет до късна есен. Някои фермери развиват по две, по три култури, за да си осигурят продължителна работа.