Овощарски съюзи настояват след подписване на договорите по първия прием на подмярка 4.1 на ПРСР Инвестиции в земеделските стопанства, да получат информация от МЗХ колко от класираните проекти, които се цитират за трайни насаждения, са стопанства  изцяло над 75% в производството на плодове и зеленчуци и колко са проектите на стопанства, кандидатстващи за създаване на нови трайни насаждения и оранжерии, научи Фермер.БГ.   
 
В становище до Земеделското министерство, подписано от Димитричка Търпанова, председател на Добруджанския овощарски съюз, подкрепено и от Съюза на Дунавските овощари по отношение на мярка 4.1 се посочва: „Няма диференциация между специализирана овощарска техника и другата земеделска техника. Тракторите над 100 к.с. не са приложими в нашите производства. Енергийните доклади са за техника над 150 к.с. и масово изместиха нашите производства от класацията на този прием. Въпреки уверението на г-н Грудев, разбрахме че по първия прием точките от енергийните доклади си стоят и гарантират договорите на бенефициентите.“
 
Овощарите протестират и срещу това, че Списъкът с референтните цени на земеделската техника не е публичен и не се знае по какви критерии се определят от експертите цените, по които се сключват договорите. „В нашите среди се говори, че на определени фирми доставчици на земеделска техника не се намалят цените по договорите, а на други фирми се намалят на стойности под себестойността. Това дава възможност за корупционни практики.  Цената на един наш специализиран трактор изисква допълнително оборудване, като карбонови филтри, допълнителни изводи за специализиран инвентар и др., което трябва да се има предвид при определяне на цената. Защо не се определи ясен стандарт за субсидия на конска сила и за всички да в ясно, че за 1 к.с. на трактор, ще има право на Х лева субсидия? Ако на един производител му  е необходим трактор от 100 к.с., за който ще получи субсидия, примерно от 40 хил.лв, може да вземе правилното според възможностите си решение дали да си закупи Фенд, Кубота или Беларус. При извънредния прием на мярка 121 много от нашите малки производители не успяха да реализират проектите си, защото не успяха да съфинансирт непрозрачното орязване стойността на известициите си“, посоват от овощарския съюз.
 
По отношение на етерично-маслените култури, овощарите посочват, че едногодишните етерично-маслени култури гарантират закупуването на голям комбайн и трактори за крупното зърнопроизводство. Етерично-маслените са 100 % в биологичното производство и в голямата си част се засаждат за субсидиите по агромерките, а не, за да се получи доход за стопанството. Приоритизирането на етерично-маслените култури с еднакъв брой точки както трайните насаждения, според овощарите, ще доведе до неправилно развитие на земеделието на България за бъдещи периоди. 
 
Неправилно е даването на допълнителни точки за НАТУРА 2000. Не може да е закупувнето на комбайни и трактори за да сееш пшеница в земи по НАТУРА 2000 да е приоритетно и да носи допълнителни точки, посочват от Съюза.
 
От Добруджанския овощарски съюз настояват за подробен анализ на първия прием по подмярката и за проектите в производството на плодове и зеленчуци да има достатъчен брой точки, които да гарантират договори за изцяло овощарски и градинарски проекти.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!