Съюзът на развъждащите местни породи овце и кози в Република България настоява за равнопоставено третиране на местните породи и изразява своята загриженост относно продължаващите различия в подпомагането на животновъдния сектор, особено по отношение на местните породи овце и кози.

Пред Агри.БГ от съюз посочват няколко предложения, които ще адресира до властта.

Дискриминация при субсидирането

Фермерите, членове на Съюза за развъждане на българските овце и кози, са категорични, че е нужно изравняване на ставките за подпомагане между комерсиалните и местните породи. 

“В момента има около 40 лева разлика в ставките, което поставя местните породи в неизгодно положение. Затова настояваме тази разлика да бъде премахната, за да се осигури справедливо третиране на всички фермерите, отглеждащи овце и кози”, посочват от организацията.

Оттам подчертават, че не бива да се подценява значението на родното производство и признаването на високото качество на местните породи .

„Напоследък се говори само за количество, а качеството сякаш остава на заден план. Нашите фермери вярват, че силата на българските местни породи (част от тях автохтонни), е именно в качеството и здравословните ползи. Автохтонните породи може да са по-ниско продуктивни, но е безспорно, че са с много по-добри качества. Те не бива да бъдат дискриминирани още повече, след като има риск от тяхното тотално изчезване”, категорични са от съюза.

Овцевъдството - втора категория труд

Другото предложение на съюза е животновъдите да могат да се пенсионират като втора категория труд.

Това е едно от нещата, които секторът иска от години. През 2021 г. това предложение беше записано дори в коалиционно споразумение, което трябваше да определи насоката на политиката в земеделието за следващите 4 години. Така и обаче развитие по темата нямаше.

Преразглеждане на подпомагането за необлагодетелстваните райони

На трето място съюзът предлага преразглеждане на системата за подпомагане на необлагодетелстваните райони. Според организацията настоящият модел несправедливо третира определени землища, което води до недостатъчно подпомагане за фермерите, отглеждащи местни породи в планинските и полупланинските региони.

Предложението на съюза е всички ползвани имоти с категории 6, 7, 8, 9 и 10 да получават подпомагане подобно на предвиденото в Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Като имотите от 6 ,7 и 8-ма категории бъдат подпомогнати подобно на предвиденото за НР2, а имотите с категории 9 и 10 подобно на предвиденото за НР1.

В заключение Съюзът за развъждане на българските овце и кози призовава за равнопоставено третиране на местните и автохтонни породи от животновъдния сектор, тъй като те играят решаваща роля за запазването на генетичното разнообразие, културните традиции и икономическия потенциал на България.