До 15 юли 2024 г. ще могат да подават документи по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ лозарите, които искат да участват по приема, отворен през настоящата година, информират от Държавен фонд “Земеделие”. 

Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е свободен паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания. Приемът бе отворен преди дни според изискванията на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година.


Ясен е вече и финансовият ресурс, който ще бъде насочен към интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за 2025 г. Той е в размер на 18 460 979 лв., а за 2026 г. отпуснатите средства са 22 035 771 лв. 


В края на 2023 г. и началото на 2024 г. бяха обявени приеми по интервенциите „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети държави“, „Информиране в държавите членки“, „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“. 

Редовен прием по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се очаква в края на настоящата година, става ясно от промените в в Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план.

В момента е отворен прием и по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“, който ще продължи до 16 юни 2024 г., а до 15 юни 2024 г. лозарите могат да подават заявления по интервенцията “Застраховане на реколтата”.