Приемът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще бъде стартиран в края на месец януари 2018 г. Това съобщи Живка Гроздева, член на УС на "Асоциация на овощарите в България" за Фермер.БГ, след среща днес с изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Живко Живков.
 
 
„В рамите на срещата стана ясно, че приемът по мярка 4.2 ще бъде стартиран в края на месец януари 2018 г. В същия период се очаква да се отвори прием и по мерките 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ и 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“, съобщи още Гроздева.
 
По време на срещата е коментиран и първия прием по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“.
 
„Стана ясно още, че бюджетът по последния прием по мярка 4.1 е изчерпан“, заключи Живка Гроздева.