Европейската комисия (ЕК) се споразумя със Съединените щати и другите големи доставчици на говеждо месо, произвеждано без хормони, че 35 хил. тона от тази квота ще бъде разпределена за американците, поетапно за период от 7 години, съобщава информационната служба на ЕК.

Ход с бика: Как американците ще заобиколят китайските мита

Преговорите са важна крачка, за да се разреши дългогодишният спор в Световната търговска организация (СТО) относно използването на някои хормони, които стимулират растежа на говедата. 

Фил Хоган: „Споразумението няма да промени общия обем, качество или безопасност на говеждото месо, внасяно в Европейския съюз (ЕС).“

Началото бе дадено през 2009 г., когато ЕС и САЩ сключиха меморандум за разбирателство, който бе преразгледан през 2014 г. Съгласно него ЕС отвори квота от 45 хил. тона говеждо без хормони към квалифицирани доставчици, включително САЩ.

Две години по-късно обаче, през 2016 г., предишната администрация на САЩ поиска преглед на този меморандум. След консултации с държавите членки, през октомври миналата година Съветът на ЕС прие мандата за нови преговори, които този месец вече дадоха резултат.

Предстои ЕК да представи своите правни предложения на Съвета, който да разреши неговото подписване. Очаква се през следващите няколко месеца Европейският парламент даде своето съгласие и споразумението със САЩ за преразпределяне на квотите да стане факт.