От 12 до 26 юли 2024 г. ще бъде отворен приемът по схемата за държавна помощ de minimis за земеделските стопани в три сектора - картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби, научи Агри.БГ от ДФ “Земеделие”. Документите ще бъдат приемани в Областите дирекции на ДФ “Земеделие”. 

От общия бюджет на помощта в размер на 13 млн. лв. до 7 млн. лв. се предвижда да отидат за картофопроизводителите, за стопаните с черупкови плодове - до 5 млн. лв., а за сектор Култивирани гъби - до 1 млн. лв. 


Условие за получаване на помощта е, общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis да не надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.), съобщават още от ДФЗ. 

Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи за 2024 г., като ставките ще станат ясни след като приключи приемът на заявленията.

За корекции а заявленията при открити несъответствия или непълноти стопаните ще имат едва няколко дни - до края на месец юли, а до 20 август се очаква парите да бъдат по сметките на стопаните, ако не е нужно допълнително обследване на допустимостта на определени бенефициери, допълват от ДФЗ.