Търсенето на работна сила през първото тримесечие на новата година в селското стопанство ще бъде по-ниско в сравнение със същия период на тази година.
 
 
В това отношение аграрният сектор следва тенденция, която е обща за цялата страна, стана ясно от ново Обзорно изследване на компанията ManpowerGroup за заетостта. В него са проучени нагласите за наемане на персонал от работодателите в 10 основни отрасъла. 
 
В седем от тях се очаква спад в темповете на назначаване на нови служители, в един – енергетиката, не се предвиждат промени, а в два – транспорт и финанси и застраховане, очакванията са за повече назначения през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение с отиващата си година.
 
Като цяло 11% от работодателите в страната очакват увеличение на нивата на заетост в началото на новата година, 7% предвиждат намаление, а 78% не очакват промяна. Това показва нетната прогноза за заетостта. Тя се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на броя на заетите лица, се извади процентът на онези, които предвиждат намаление.
 
Нетната прогноза за заетостта в земеделието през първото тримесечие на тази година е била 18%, докато за същия период на 2019 г. спада почти наполовина до 10%. За сравнение данните за цялата страна показват спад от 13% на 8%.
 
 
„Прогнозата е най-слабата през последните четири години, като перспективите за наемане намаляват с 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и с 5 процентни пункта на годишна база“, коментират експертите от компанията.
 
Оттам допълват, че намеренията на работодателите за наемане на служители през първото тримесечие на 2019 г. остават сравнително скромни, което се дължи на факта, че в началото на годината те обикновено изчакват да видят как ще се развият нещата, преди да вземат по-сериозни решения за увеличение на работната сила. 
 
В същото време компаниите все по-често споделят притесненията си, че имат нужда от нови служители, но не могат да намерят достатъчно подходящи кандидати. В момента едни от най-търсените профили включват работници и експертни позиции.
 
„Изключително важно е всички заинтересовани страни – директори, мениджъри „Човешки ресурси“ и собственици, да осъзнаят, че пазарът на труда е крайно конкурентен, така че трябва да осигурят на служителите си дългосрочен ангажимент, за да се задържат на пазара. Един бизнес днес трябва да е подготвен и да инвестира в работната си сила и колкото по-бързо реагира в настоящата ситуация, толкова по-добра позиция ще има в бъдеще“, коментира Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани.