Правителството предлага промени в Закона за марките и географските означения. Те са изготвени във връзка с постъпило запитване от Европейската комисия за поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски продукти и храни, съобщиха днес от правителството.
 
 
Съгласно разпоредбите на ЕК държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения за земеделски продукти и храни.
 
Така на практика регистрацията на географските означения за земеделските продукти и храни, направена по реда на закона, се прекратява. Прекратяват се и всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни, по които до влизането в сила на промените няма влязло в сила решение.
 
С приемането на промените ще се постигне съответствие на националното законодателство с правото на ЕС в областта на географските означения.
 
Предлагат се и промени в Закона за малките и средните предприятия, чиято цел е да се осигури синхронизиране на българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.