Министерството на земеделието и храните предлага промяна в Наредба 12, която задължава земеделските производители да правят проби за самоконтрол на продукцията си. Предложението за отпадане на спорните текстове в наредбата е качено за обществено обсъждане до 21 юни

Към момента е нормативно заложено чрез Наредба 12 земеделците да извършват задължителни лабораторни анализи от всяка култура и да поемат разходите за тях. Предложението е това задължение за стопаните да отпадне.

В мотивите на министерството за промяна на наредбата е отбелязано, че  с измененията в текста се цели „създаване на конкурента среда за българските земеделски производители и преработватели на храни и фуражи от растителен произход, чрез премахване на ненужна административна и финансова тежест и при спазване на действащото право на Европейския съюз”.

През средата на месец март беше гласувано отпадането на спорната наредба в работна група по темата в Министерството на земеделието и храните. 

„Това означава, че тази огромна административна тежест върху нас като стопани отпада”, коментира тогава пред Агри.БГ председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов

Според зърнопроизводителите първото ниво, на което почва самоконтролът, е ниво преработка. Фермерите са категорични, че самоконтролът при земеделските стопани се състои в изпълнението на техните ангажименти и коректното попълване на дневниците за растителна защита

В работната група по темата към земеделското министерство участваха представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Българска аграрна камара (БАК), Българска асоциация "Биопродукти" (БАБ), компании, които търгуват със зърнени и маслодайни продукти, както и търговци на фуражи, представили на сектор "Плодове и зеленчуци", експерти от Дирекция „Политики по агрохранителната верига" и от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).