Има тенденция в последно време собственици на земеделска земя да отказват да сключват арендни или наемни договори, а предпочитат земята да се обяви за „бяло петно“, научи Фермер.БГ. 
 
 
Принципно собственикът на земеделска земя има няколко варианта да прави нещо с нея. 
- заявява, че е сключил договор за наем/аренда 
- сам я обработва 
- не желае изобщо тази земя да бъде обработвана 
 
Това заявяване става с декларация. Ако собственикът не е декларирал притежаваната от него земеделска земя или за нея не е сключен договор за аренда, тя се превръща в „имот – бяло петно”. 
 
„Бели петна” е термин, който се използва да означи земеделските земи, които не се обработват от собствениците им, но които, с оглед следване на принципа, че земеделската земя не трябва да бъде пустееща и трябва да бъде обработвана, се предоставят за ползване на трети лица по ред и процедура, определен в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).
 
 
Защо за собствениците излиза по-изгодно да оставят земята си като „бяло петно“, а не да сключат договор за наем/аренда?
Може да има повече от един човек, който обработва земя в даден масив. За да бъде взето като „бяло петно“ от арендатора, той трябва да предложи по-добри условия и поради тази причина се прави търг. Там земеделците наддават кой ще даде по-висока рента.  
 
Каква е загубата за фермерите?
 
Цената на „бялото петно“ се вдига в търговата зона. И когато се определя средната рентна цена за съответното землище, понеже участват и търговите цени и средното рентно плащане, се случва цената да се окаже по-висока от тази, която арендаторът има задължение да плаща, ако има договор за наем или аренда. 
И така на собствениците им излиза по-изгодно да получават рента през държавата (общината), а цената на земята се вдига изкуствено.
 
Непопулярен, но възможен вариант на решение да се спре тази тенденция е държавата, която менажира тази земя, да обяви, че ще удържа процент от рентата, за да компенсира влагането на ресурс, експертен потенциал и превеждането на парите към собственика. Така въпросните „бели петна“ ще се сведат до много малък брой. 
 
Собствениците 
 
„Белите петна наистина са вратичка към умишлено несключване на договори. Но и от двете страни. Защото има случаи, в които в дадено землище има един арендатор, който няма с кого да се яви на търг. За него е по-изгодно да не сключи договор, а да вземе земята като „бяло петно“. Тогава парите, отиващи при собственика са по-малко“, коментира за Фермер.БГ председателят на българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. 
 
„Принципно „бялото петно“ е едно временно решение. Подобен проблем има и с комасацията по ползване. Решиха се временно нещата и отпадна истинската комасация. Сравнено с други държави, които бяха много по-изостанали в земеделието от нас, сега са по-напред, защото направиха истинска комасация“, посочи Стайков. 
 
Според него с комасацията по ползване и „белите петна“, които са временни решения, се създават предпоставки за измами
„Тези въпроси трябва да бъдат решени в т.нар. нов кодекс. Трябва да се измисли така, че да е полезно и изгодно и за двете страни – за собственика и за ползвателя. Да няма превес в една или друга посока“, каза Стайков.