Въпреки евентуалния си кратък живот, аграрната комисия в Народното събрание (НС) все пак работи. 

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

След като миналата седмица бяха обсъдени таваните на директните плащания, в четвъртък - 26 август, пред депутатите служебният министър Христо Бозуков ще разкаже още от плановете на министерството за работата по новата Обща селскостопанска политика (ОСП). 

Това стана ясно от дневния ред на комисията за тази седмица. 

Министър Бозуков ще разясни каква е “пътната карта за изпълнение на стратегическия план”. Също така той ще обясни пред комисията какви следва да са националните решения, които ще се вземат с българското законодателство относно бъдещата ОСП. 

Това е втората точка в дневния ред на заседанието, като преди това ще се обърне внимание на горите и Стратегията на Европейския съюз до 2030 г. по тази тема.