Отново хаос и неясноти с договорите за наем. Този път това е продиктувано от последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

 

 
Първоначалният текст на един от най-променяния закон през последните месеци гласеше, че декларирането на дългогодишните договори за наем трябва да бъдат приключени до 30 юни 2018 г. Това предизвика недоволството на бранша, последва обсъждане и приемане на поправки от парламента. Срокът беше удължен с един месец – до 31 юли 2018 г., което удовлетвори бранша. Проблемът е, че измененията все още не са обнародвани в Държавен вестник, което блокира работата на общинските служби и допълнително внесе смут сред фермерите.
 
[news]
Според редица арендатори договорите за наем трябва да се уреждат със законите за аренда, а не със ЗСПЗЗ. Именно „белите петна“ и договорите за наем бяха причината законът да се променя толкова пъти. 
 
Проблемите настъпиха още в края на 2016 г. с въвеждането на поправки в закона, с които всички „бели петна“ станаха обществено достояние. С тези промени се даде и старт на измамните схеми, свързани с „белите петна“. 
 
В последствие измамната схема, предизвикала кражби на маса земеделски имоти, незаконно преотдадени под аренда на фермери в цялата страна, доведе до три нови предложения за промени в ЗСПЗЗ. И така промяна след промяна стигнахме до днешния закон, който все още не е ясно дали ще работи или не. Ясно е обаче едно -  законите, свързани със собствеността на земеделските земи и ползването остават най-променяните, над 100 пъти до момента.