Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.
[news]

С решение от 28 октомври 2015 г. ВАС оставя в сила акта на КЗК, който отменя решението на възложителя за откриване на обществената поръчка, като същото е окончателно.

С отмяната на решението за откриване на настоящата процедура, всички последващи актове на възложителя, включително и обжалваното решение за избор на изпълнител в обществената поръчката, губят правната си сила, което от своя страна налага и изричната му отмяна.
 
КЗК връща процедурата на министъра на земеделието и храните с указания за прекратяването ѝ.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!