Открито е първично огнище на туберкулоза в животновъден обект в Стрелча. Предприети са спешни мерки за предотвратяване разпространението на заболяването, съобщиха от общината в града.
 
 
В петък, 17 август, Общинската епизоотична комисия проведе свое извънредно заседание, заради създалата се ситуация. Решено е да се въведе контрол, за да се избегне заразяване на други животни. Ограниченията в заповедта на комисията важат и за добитък, и за домашни любимци в цялата територия на общината.
 
Забранено е да се извеждат селскостопански животни и домашни любимци без ушни марки и чипове, както и такива, на които не са  направени задължителните имунизации. Стопаните се задължават да декларират пред районния ветеринарен лекар  вида, пола и броя на притежаваните от тях животни и да ги предоставят за идентификация, имунизация и диагностички изследвания, включително туберкулоза. 
 
В помещенията за отглеждане, местата за водопой, складиране на фураж и тор, както и около тях трябва да бъде направена дезинсекция.
 
Забранява се провеждането на пазари и изложби на домашни любимци, селскостопански животни и техните продукти на територията на Стрелчанска община.
 
Въпреки че няма забрана за ползване на млякото, експертите препоръчват течността да се консумира само след термична обработка.
 
На пастирите и собствениците на селскостопански животни и домашни любимци  е разпоредено да направят лабораторни изследвания, включително на лицата, които са в пряк контакт с животни.