Възможно е да се наблюдава известно разминаване в броя на въведените проби в Модул „Лов“ от изпитвания и обявените със заповед на сайта на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това получихме от Агенцията в отговор на наше запитване след справка за новите случаи на Африканска чума по свинете (АЧС).

Десислава Танева: Свиневъдите са получили над 170 млн. лв. заради АЧС

От първи ноември до първи декември отчетените бройки на заразата при диви свине във електронната система са 31. За същия период има само една официална заповед на сайта на БАБХ, в която са описани само три случая.

Откъде идва разминаването?

„Системата на мобилното приложение „Модул лов“ работи в реално време. Всяка проба и респективно – резултат се отразяват в него в момента на тяхното въвеждане от потребителя, а също и от лабораторията.
 
След потвърждаване на лабораторния резултат и въвеждането му модула се пристъпва към изготвяне на лабораторен протокол, който се подписва от завеждащ лабораторията и се изпраща до ЦУ на БАБХ за изготвяне на заповед за обявяване на положителен случай, както и до ОДБХ в региона, за който се отнася пробата.
 
Възможно е да се наблюдава известно разминаване в броя на въведените в Модула резултати от изпитвания и обявените със заповед на сайта на БАБХ. От получаването на резултата в лабораторията до издаването на заповедта от директора на Агенцията изминава нормално технологично време, характерно за всички административни дейности
, обяснниха от Агенцията и добавиха:

Една от целите, поради които създаде, поддържа и доработва мобилното приложение, е спестяването на време на потребителите му.  

Това нагледно доказва, че електронните системи в реално време са много по-ефективни от традиционните админстративни такива. Данните в Модул „Лов“ се въвеждат през мобилно устройство, вместо на хартия. Електронно се прави и подробен скрийнинг на целия процес. При недостатъчно количество материал за изпитване или негодна проба лабораторията отразява това в Модула и подалият пробата получава автоматично съобщение. Резултатът може да бъде проверен също и на сайта на Агенцията по храните.

„Пробите за наличие на вируса на АЧС се изследват в лабораториите при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - НРЛ "Класическа и Африканска чума по свинете и Каприпоксвируси", ИРЛ Стара Загора и ИРЛ Велико Търново“, уточняват от БАБХ

Макар и отскоро практиката доказала, че използването на приложението предотвратява и често допускани грешки, дължащи се на неправилно или неточно попълнена на хартия информация. От Агенцията споделиха, че се е улеснил и ускорил процесът на предаване и обработване на пробите, както и на получаване обратно на резултатите от изследванията. Това от своя страна води до по-бърз и реален поглед за разпространението на Африканската чума у нас, което е важно в битката с нея. Така че, ако следите как се разпространява заразата и близо ли е до вашата ферма, не четете официалните заповеди, там информацията е стара, влезте в Модул „Лов“.