През 2018 г. страните от ЕС са внесли 208 000 тона пчелен мед от страни извън ЕС. Продукцията възлиза на стойност 452 млн. евро, пише ec.europa.eu.

Какво заплашва хляба на родните пчелари?

В същото време през 2018 г. страните членки са изнесли 21 000 тона мед извън пределите на съюза. Доставките са на стойност 119 млн. евро.

Сравнено с 2013 г., вносът на мед от страните извън ЕС е нараснал с 25%. От друга страна, износът от ЕС извън пределите на съюза бележи ръст от 40%.

Германия – най-големият вносител на пчелен мед

През миналата година 60 000 тона мед са били внесени от Германия – т.е. 29% от общото количество внесено от страните извън ЕС. Това превръща Германия в най-големия вносител в ЕС на пчелен мед от страни извън съюза. Следват я  Великобритания (45 000 тона, 22%), Белгия (22 000 тона, 11%), Полша (21 000 тона, 10%) и Испания (17 000 тона, 8%).

Китай, основният източник на вносен мед

Вносът на пчелен мед от страните извън ЕС идва основно от Китай – 80 000 тона, т.е. дял от 39%. Следват я Украйна (41 000 тона, 20%), Аржентина (25 000 тона, 12%), Мексико (21 000 тона, 10%), и Чили (8 000 тона, 4%).

Унгария, Белгия и Испания – най-големите износители на пчелен мед

През 2018 г. 137 000 тона пчелен мед са изнесени от ЕС. Унгария е изнесла към други страни членки 20 000 тона – 14% от общото количество. Това превръща страната в най-големия износител на пчелен мед в рамките на ЕС. Следват я Белгия (19 000 тона, 14%) и Испания (18 000 тона, 13%), Германия (16 000 тона, 12%) и Полша (15 000 тона, 11%).