Над 11 хил. дка са свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград. Те са обект на първа тръжна сесия с тайно наддаване за стопанската 2017/2018 година, съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“.
 
 
Земеделските земи се отдават под наем за пет стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Общата им площ на територията на областта е 11 528 дка. 
 
Парцелите от държавния поземлен фонд на територията на община Исперих са от 594 дка с нивя. В землищата на община Кубрат под аренда се отдават общо 3 623 дка, в Лознишко - 1 321 дка, а в община Разград - 2 380 дка. В община Самуил могат да се наемат 14 дка с овощни насаждения, в Цар Калоян - 2 574 дка нивя, а в община Завет - 1 020 дка.
 
За отглеждане на едногодишни полски култури депозитът е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. В случай, че земите от държавния поземлен фонд са поливни, началната тръжна цена се коригира с коефициент за поливност - 1.2, е разписано в заповед на министъра на земеделието, храните и горите.