Цените на земеделската земя и рентите в селското стопанство в Силистренско през миналата година се увеличават, показва справка от отдела "Статистически изследвания" в Силистра на Териториалното статистическо бюро - Север, съобщава БТА.


През 2015 година средната цена на един декар земеделска земя в област Силистра достига 993 лева. С тази цена областта се нарежда на второ място в страната след област Добрич /1406 лева за декар/. В сравнение с 2014 година средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 6 на сто. През 2015 година най-висока е цената на земеделската земя в община Алфатар - 1450 лева на декар. Пак в тази община е и най-голямото увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 56,6%.


Увеличава се и средната цена на рентата на един декар земеделска земя - наета или арендувана, и достига 70 лева. Силистренска област и по този показател се нарежда на второ място в страната непосредствено след област Добрич /82 лева за декар/.

 

В сравнение с 2014 година средната цена на рентата на един декар в областта се е увеличила с 4,5 %. Най-голямо е увеличението на рентата за овощни градини - с 13,3 %. През 2015 година най-висока е била цената за един декар наета или арендувана земеделска земя в община Главиница - 76 лева. Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в община Тутракан - с 13,3 %.