Ако произвеждате плодове или зеленчуци и сте реализирали продукция през януари, дано си пазите фактурата. Считано от Кампания 2021 документите, които ще се използват за доказване на добиви, трябва да са издадени в периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

Не поливате, не чертаете - честно ли е?

До момента реализация се доказваше с разписки, издадени най-рано на 1 февруари. От 2021 г. обаче срокът е изместен с един месец.

В периода 1 до 31 декември 2021 г. кандидатите по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци трябва да представят не само документите за доказване на добив, но и декларация по образец за произведената продукция в съответните областни дирекции на ДФЗ. Така беше за първи път за Кампания 2020. От там те се изпращат за проверка в НАП.

В Наръчника за директни плащания за Кампания 2021 се припомня, че площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха. Ще се проверява съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 

В Наръчника за Кампания 2021 не откриваме едно много важно условие от миналата година, а именно: „Площи, на които се установи култура, различна от заявената, се считат за наддекларирани“. 

Промяна в сроковете за доказване на реализация липсва само при Схемата за обвързано подпомагане на картофи, лук и чесън. Документите, които ще се използват за доказване на добиви от тези култури, трябва да са издадени в периода 1 февруари 2021 – 31 януари 2022 г.

От 1 до 31 януари 2022 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция и документи, които доказват нейната реализация.