От вчера започна приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за 2009 г., съобщават от Дирекция "Растениевъдство и животновъдство" на земеделското министерство. 

 
Документи ще се приемат във всички Областни разплащателни агенции по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите лица. Кандидатстването ще се осъществи на два етапа - от 1 декември 2008 г. до 31 януари 2009 г. и от 1 март 2009г. до 15 април 2009 г. 
 
През 2009 година ще се приемат заявления по мярка В "Борба срещу вароатозата". По нея ще се възстановяват 80% от одобрените разходи при покупка на препарати в борбата срещу вароатозата за пролетно и есенно третиране.
 
По Мярка C "Физико-химичен анализ на пчелния мед" ще се възстановяват 80% от одобрените разходи за физико-химичен анализ на пчелен мед в акредитирани лаборатории. Пчеларят има право на две проби от партидите си пчелен мед по свой избор, веднъж годишно. Същият има право да направи анализ на всички предвидени в програмата показатели, както и само на част от тях по свой избор.