От понеделник, 1 октомври, земеделските производители могат да подават документи за целеви кредит за купуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г.
 
 
Документи се приемат в отдел ПСМП на Държавен фонд „Земеделие“ от 1 октомври до 16 ноември. Кредитите ще бъдат изплатени до 21 декември 2018 г.
 
Максималният размер на кредита е 200 000 лв. Обхватът също е голям. Той може да бъде отпуснат за купуване на минерален тор за производство на пшеница, реколта 2019, в размер на 80 лв/ха; и/или за купуване на базови семена от пшеница и сертифицирани семена от пшеница, категория С1 и С2 и/или за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г., в размер на 40 лв/х.
 
 
При използването на неокончателно сертифицирани собствени семена от пшеница I-во и II-ро размножаване за определяне на финансирането се прилага разходна норма 270 кг/ха.
 
Земеделските стопани могат да получат кредит:
- само за купуване на минерален тор;
- само за купуване на семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена;
- за купуване на минерален тор, семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена.
 
Нужно е стопаните да представят фактури и/или складови разписки и искане за изписване на продукцията (при използването на неокончателно сертифицирани собствени семена).