Каква е причината за появата на болестта чума по дребните преживни животни през месец юни тази година в района на Странджа?
 
 
Депутатът Румен Георгиев поставя този въпрос пред министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в рамките на парламентарния контрол.
 
Народният представител се спира върху Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад 2017 г.), в който има раздел „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“. Там се посочва, че една от приоритетните задачи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е „опазване здравето на селскостопанските животни от възникване на опасни вирусни инфекции, свързани с големи икономически загуби“.
 
Още при откриването на инфекцията за първи път у нас и на територията на ЕС през юни тази година ветеринарни специалисти подчертаха, че вирусът е характерен за тропическите райони на Африка и появата му на нашата географска ширина е необичайна.
 
Снимка: Народно събрание
 
Депутатът Румен Георгиев припомня, че за постигането на посочените в Аграрния доклад приоритети през 2016 г. продължава да се прилага схема за подпомагане на земеделските стопани при изпълнение на мерките, посочени в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за периода 2016-2018 г. 
 
„За първи път тази програма е изготвена за срок от три години, с цел навременна доставка на диагностикуми и ваксини, необходими за нейното изпълнение“, отбелязва народният представител. Той подчертава, че дейността на БАБХ е насочена към намаляване на риска от появата и разпространението на остри и екзотични заразни болести по животните, имайки предвид географското разположение на страната ни, като за тази цел се изпълняват национални програми за надзор на болестите.
 
Депутатът очаква от министър Румен Порожанов също оценка дали Министерството на земеделието, храните и горите и БАБХ са реагирали адекватно на създалата се ситуация с чумата по дребните преживни животни.