От 1 до 17 февруари 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти от ПРСР 2014-2020. Това съобщиха днес от Държавен фонд „Земеделие“.
 
 
По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първата 20-дневка на месеца са разплатени над 6.3 млн. лева по подадени заявки за плащане по 28 одобрени проекта. Преведени са и близо 450 хиляди лева по една заявка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
 
По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ финансиране на проектите си в размер на близо 631 хиляди лева получиха 26 млади фермери. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ за периода са платени 1.5 млн. лева на Националната служба за съвети в земеделието.
  
По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разплатената сума е над 164 хиляди лева по подадени четири заявки от бенефициери с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020. Преведени са и над половин милион по една заявка по мярка 20 „Техническа помощ“.
  
Предстоящи за плащане до края на месеца са близо 2.5 милиона лева, които ще получат над 20 бенефициери, подали заявки за плащане по одобрени проекти. Над 2 милиона лева ще бъдат оторизирани по 13 заявки по подмярка 4.1, 291 хиляди лв. – по 6 заявки за плащане по подмярка 19.1, над 36 000 лева – по преходната мярка 223 от ПРСР 2007-2013, както и близо 12 хиляди лева по подадена заявка за плащане по подмярка 20.