От началото на годината 225 земеделски стопани са заявили общо 35 647 броя образци на еднодневни трудови договори. Това съобщиха от Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Ще се отнемат ли субсидии заради лоши условия на труд?

4270 броя са образците за 4-часов работен ден, като основно договорите са за отглеждане на винени лозя, ябълки, ягоди и лавандула, допълват от агенцията. 

Работниците в селското стопанство трябва да бъдат наети на трудов договор. Сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е само един от начините за законосъобразно наемане на работна сила в сектора.

От 2021 г. тютюнопроизводителите също имат право да наемат работници с т.нар. еднодневни трудови договори. Наетите на тях не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Осигурителните вноски се внасят авансово, преди заявяването на образците на еднодневни трудови договори. Земеделските стопани, обработващи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, и тютюнопроизводителите могат да заявят образци по всяко време, дори извънработното за администрацията, чрез специално разработения софтуер за предоставянето им. Той позволява автоматично генериране на веднъж вече въведени данни на наети лица, калкулатор за дължими осигурителни вноски и данъци за сметка на наетите, чистата сума за получаване и др. 

Повече информация за предоставянето на образци на еднодневни договори е публикувана в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката „За работодатели и работещи“.