През последната седмица през пристанище Варна са изнесени 133,2 хил. тона пшеница, докато износ на ечемик и рапица не е реализиран, сочи оперативния анализ на земеделското министерство.

Каква е реколтата от царевица

Общо от началото на 2017-2018 пазарна година до момента, износът на пшеница през порта възлиза на близо 1 130 хил. тона, а този на ечемик – на 86,7 хил. тона, съответно с 38,8% и над четиринадесет пъти повече на годишна база. От друга страна, износът на рапица изостава с 26,5% спрямо отчетения по същото време на миналата година.

По оперативни данни от пристанище Бургас до момента през порта са изнесени 6 хил. тона пшеница, докато експорт на ечемик и рапица все още не е реализиран.

По предварителни данни на НСИ, обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път, през първия месец на текущата 2017-2018 маркетингова година - месец юли, износът на трите култури се свива на годишна база, както следва: пшеница – с 5,7%, до 555,1 хил. тона, ечемик – с 33%, до 82,7 хил. тона и рапица – с 27,6%, до 96,8 хил. тона.

През изминалата седмица през пристанище Варна не са преминавали товари с царевица и слънчоглед за износ. Общо за периода 04.09. – 08.10.2017 г., износът на царевица и слънчоглед през порта изпреварва значително миналогодишния, съответно над три пъти и с 58,1%.