От днес - 1 април до 30 април Държавен фонд Земеделие приема документи по държавната помощ за хуманно отношение към свинете.
 
Финансовият ресурс за 2015 г. е в размер на 25 млн. лв. В първия транш от помощта ще бъдат предоставени 80% или 20 млн. лева от утвърдения за настоящата година ресурс. Фермерите могат да подават заявления за участие в схемата от 1 до 30 април 2015 г. Срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е 29 май 2015 г.
 
Държавната помощ за хуманно отношение към свинете е със срок на прилагане до 31 декември 2017 г. Тя се предоставя за покриване на допълнителни разходи, свързани с доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети най-малко за 5 години.
 
Схемата покрива до 100% разходи на земеделските стопани, но само тези, които надвишават стандартите за хуманно отношение към свинете. Това включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Кандидатите по схемата трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!