Изпълнителната агенция по лозата и виното обявява прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018.

Приемът на заявления започва от 08:00 часа на 15 декември 2015 г. (вторник).

Годишният бюджет по Мярката е в размер на 24 662 000 евро. Подпомага се конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление. 
 
Максималният размер на разходите  по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на приема е 3 000 000 лв. 
 
Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е 6 месеца от датата на издаването му. 
 
Утвърдени са нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“. 
 
От ИАЛВ информират всички вино- и гроздопроизводители, че предстои прием на заявления за издаване на удостоверение за участие по ИАЛВ ще приема целогодишно заявления за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018. 

Заповед № 12-425/01.12.2015
 

Заявление за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

План за преструктуриране и конверсия

 

Искане за удължаване на срока на издадено удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!