От днес, 19 януари до 13 февруари 2015 година земеделските производители подават окончателните декларации във връзка с прилагането на схемата за държавна помощ Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез ваучерна система за 2014 година. Това става ясно от заповед на земеделския министър Десислава Танева, публикувана на интернет страницата на МЗХ.

Декларациите се подават в Общинските служби по земеделие. В тях се посочват действителния обем на изразходените през годината количества при производството на първична селскостопанска продукция. Прилагат се копия от фактурите за закупеното гориво и дневниците за неговото използване. Земеделские производители представят  документ за самоличност и регистрационна карта за земеделски производител със заверка за съответната година. 
 
Дневниците следва да бъдат заверени от Контролно-техническата инспекция, като със заповед на министъра на земеделието и храните, срокът е удължен до 24 януари 2015 г.
 
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!